Name

Seva Sahayog Foundation

[["About Activity","","","","",""],["Place of the Activity","","","","",""],["Duration","","","","",""],["Type of the Activity","","","","",""],["Required Skill","","","","",""],["Area","","","","",""]][["About Activity","This activity enhances the beauty of the plain diyas by painting & designing along with the beneficiaries of the chetana project i.e. special children with neurological disorders & their parents. This Diwali we will lighten these diyas at Volunteers home with Chetana Project importance.","","","",""],["Place of the Activity","Indoor(pune)","","","",""],["Duration","2 Hrs to 4 Hrs","","","",""],["Type of the Activity","Livelihood & Health","","","",""],["Required Skill","Painting Skill","","","",""],["Area","Pune station","","","",""]][["About Activity","","","","",""],["Place of the activity","","","","",""],["Duration","","","","",""],["Required Skill","","","","",""],["Area","Shivajinagar","","","",""]][["About Activity","","","","",""],["Place of the activity","","","","",""],["Duration","10 am to 4 pm Flexible as per tasks (for 2 days)","","","",""],["Required Skill","","","","",""]][["About Activity","","","","",""],["Place of the activity","","","","",""],["Duration","","","","",""],["Required Skill","","","","",""],["Area","Baner","","","",""]]null

seva Sandhi

[["सेवा संधीचे नाव","Shyam Bhand","","","",""],["सेवा संधीचा हेतू","","","","",""],["सेवा संधी विषयी नेमकी माहिती","","","","",""],["सेवा संधीची पृष्ठभूमी","","","","",""],["सेवा संधीचा प्रकार","Shyam Bhand","","","",""],["सेवा संधीचे ठिकाण : शहर/भाग /वस्ती","","","","",""],["सेवा संधीची सुरवात","","","","",""],["सेवा संधीची शेवट","","","","",""],["सेवा संधीला द्यावयास लागणार वेळ","","","","",""],["सेवा संधी साठी लागणारे गरजेचे कौशल्य","","","","",""],["संशेतील संपर्काचे नाव","","","","",""]][["Test Name 2","","","","",""]][["Test Name 3","","","","",""]][["Test Name 4","","","","",""],["Test Name 4.1","","","","",""]][["Test Name 5","","","","",""],["Test Name 5.1","","","","",""]][["Test Name 6","","","","",""],["Test Name 7","","","","",""],["Test Name 8","","","","",""]]

New Website

[["सेवा संधीचे नाव","","","","",""],["हेतू","","","","",""],["मुद्देसूद/पुष्ट्भूमी","","","","",""],["ठिकाण","","","","",""],["लागणारा वेळ","","","","",""],["सुरुवात/शेवट","","","","",""],["प्रकार","","","","",""],["कौशल्य","","","","",""]][["सेवा संधीचे नाव","","","","",""],["हेतू","","","","",""],["मुद्देसूद/पुष्ट्भूमी","","","","",""],["ठिकाण","","","","",""],["सुरुवात/शेवट","","","","",""],["लागणारा वेळ","","","","",""],["प्रकार","","","","",""],["कौशल्य","","","","",""]][["सेवा संधीचे नाव","","","","",""],["हेतू","","","","",""],["मुद्देसूद/पुष्ट्भूमी","","","","",""],["ठिकाण","","","","",""],["सुरुवात/शेवट","","","","",""],["लागणारा वेळ","","","","",""],["प्रकार","","","","",""],["कौशल्य","","","","",""]][["सेवा संधीचे नाव","","","","",""],["हेतू","","","","",""],["मुद्देसूद/पुष्ट्भूमी","","","","",""],["ठिकाण","","","","",""],["सुरुवात/शेवट","","","","",""],["लागणारा वेळ","","","","",""],["प्रकार","","","","",""],["कौशल्य","","","","",""]][["सेवा संधीचे नाव","","","","",""],["हेतू","","","","",""],["मुद्देसूद/पुष्ट्भूमी","","","","",""],["ठिकाण","","","","",""],["सुरुवात/शेवट","","","","",""],["लागणारा वेळ","","","","",""],["प्रकार","","","","",""],["कौशल्य","","","","",""]][["सेवा संधीचे नाव","","","","",""],["हेतू","","","","",""],["मुद्देसूद/पुष्ट्भूमी","","","","",""],["ठिकाण","","","","",""],["सुरुवात/शेवट","","","","",""],["लागणारा वेळ","","","","",""],["प्रकार","","","","",""],["कौशल्य","","","","",""]]

swanand jankalyan pratishthan

[["सेवा संधीचे नाव","विद्यार्थी मित्र","","","",""],["हेतू","विषय स्पष्टता / साप्ताहिक वर्गासाठी अभ्यासक्रम तयार करणे ","","","",""],["मुद्देसूद/पुष्ट्भूमी","ई. ६ वी ते १० वी मधील मुलांना मार्गदर्शन करणे व शिक्षिका प्रशिक्षण","","","",""],["ठिकाण","वस्ती","","","",""],["लागणारा वेळ","१-२ तास","","","",""],["सुरुवात/शेवट","सोमवार ते गुरुवार","","","",""],["प्रकार","शैक्षणिक","","","",""],["कौशल्य","विषय तज्ञ","","","",""]][["सेवा संधीचे नाव","कला-कौशल्य विकास मार्गदर्शक","","","",""],["हेतू","सृजनशीलता वाढविणे.","","","",""],["मुद्देसूद/पुष्ट्भूमी","४ ते १२ वर्ष वयोगटातील मुलांचे हस्तकला कौशल्य वाढविणे.","","","",""],["ठिकाण","वस्ती","","","",""],["सुरुवात/शेवट","प्रत्येक शनिवार, रविवार","","","",""],["लागणारा वेळ","१ तास","","","",""],["प्रकार","कार्यानुभव","","","",""],["कौशल्य","हस्तकलेत प्राविण्य","","","",""]][["सेवा संधीचे नाव","अनौपचारिक शिक्षण","","","",""],["हेतू","मुलांमध्ये संस्कारांची रुजवण","","","",""],["मुद्देसूद/पुष्ट्भूमी","४ ते १२ वर्ष वयोगटातील मुलांना संस्कार लावणे.","","","",""],["ठिकाण","वस्ती(पुणे)","","","",""],["सुरुवात/शेवट","प्रत्येक शनिवार, रविवार","","","",""],["लागणारा वेळ","१ तास","","","",""],["प्रकार","शैक्षणिक","","","",""],["कौशल्य","संवाद कौशल्य","","","",""]][["सेवा संधीचे नाव","व्यवसाय मार्गदर्शन ","","","",""],["हेतू","विविध क्षेत्रांची माहिती मुलांपर्यंत पोहोचवणे ","","","",""],["मुद्देसूद/पुष्ट्भूमी","ई ८ वी नंतरच्या मुलांना शैक्षणिक दिशा देणे ","","","",""],["ठिकाण","वस्ती (पुणे)","","","",""],["सुरुवात/शेवट","वर्षातून दोनदा ","","","",""],["लागणारा वेळ","१ तास ","","","",""],["प्रकार","व्यावसायिक","","","",""],["कौशल्य","व्यावसायिक तज्ञ ","","","",""]][["सेवा संधीचे नाव","कार्यालयीन सहाय्य","","","",""],["हेतू","कामकाजातील सुसूत्रता","","","",""],["मुद्देसूद/पुष्ट्भूमी","कामाची गती आणि गुणवत्ता वाढविणे.","","","",""],["ठिकाण","कार्यालय(पुणे)","","","",""],["सुरुवात/शेवट","नियमित","","","",""],["लागणारा वेळ","रोज २ तास","","","",""],["प्रकार","कार्यालय","","","",""],["कौशल्य","प्रशासकीय अनुभव","","","",""]][["सेवा संधीचे नाव","लेखापाल मार्गदर्शक","","","",""],["हेतू","आर्थिक व्यवहार","","","",""],["मुद्देसूद/पुष्ट्भूमी","आर्थिक व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी","","","",""],["ठिकाण","कार्यालय(पुणे)","","","",""],["सुरुवात/शेवट","नियमित","","","",""],["लागणारा वेळ","रोज २ तास","","","",""],["प्रकार","कार्यालय","","","",""],["कौशल्य","लेखापरीक्षण अनुभव","","","",""]]

Invalid email address